Dekarbonizace

Používáním Vašeho automobilu ať už nového nebo staršího dochází k usazování karbonu. Usazeniny začnou postupně zanášet sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor.

Což způsobí:

 • pokles kompresních tlaků,
 • pokles výkonu motoru,
 • nepravidelné zážehy,
 • klepání motoru,
 • špatné startování.

Řešením je dekarbonizace motoru

pro kterou vyvinuli technici americké firmy BG Products, Inc. speciální chemicko-technické kapaliny, které regenerují motor a snižují provozní náklady vozu.

Výrobky BG jsou speciálně sestavené chemicko-technické přípravky, pouze pro profesionální použití. Neobsahují alkohol. Produkty BG jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault.

Ceny již od 3800,-Kč/vozidlo

Výsledek dekarbonizace

 • čisté vstřikovací trysky
 • čistá spalovací komora
 • čisté ventily
 • Odstranění úsad ze spalovací komory
 • Rovnováha mezi palivem a vzduchem v systému

Okamžitý účinek výrobků BG

 • Odstraňují problémy při startování a nepravidelný chod motoru
 • Obnovují funkci vstřikovacích trysek
 • Snižují emise
 • Zvyšují výkon a kompresi
 • Prodlužují životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic
 • Snižují spotřebu paliva
 • Zmenšují klepání motoru při volnoběhu

Servis dekarbonizace dokonale vyčistí tyto části:

 • Vstřikovací čerpadlo,
 • Vstřikovací systém,
 • Sací i výfukové ventily,
 • Spalovací prostor motoru,
 • sedla ventilů.